Pomoc terapeutyczna

Jeśli jesteś rodzicem i przeżywasz trudności związane z opieką nad nim, nie radzisz sobie ze stresem rodzicielskim i trudnymi sytuacjami, możesz otrzymać pomoc i wsparcie psychologów, pedagogów, położnych, dietetyków, prawników

 • Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny polskiego stowarzyszenia pedagogów i animatorów Klanza Białystok
  • ul. Kleeberga 8
  • tel. 85 652-54-94, 690-955-000
  • WWW: www.codir.bialystok.pl
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
  • ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
  • tel. 85 744-53-50
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
  • ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok
  • tel. 85 742-34-34
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”
  • ul. Proletariacka 21 15-449 Białystok
  • tel. 85 652-59-06
 • Świetlica Socjoterapeutyczna „Szansa”
  • ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok
  • tel. 85 663-01-41
 • Ośrodek Wczasowej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szanse” Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
  • ul. Waszyngtona 17,15-420 Białystok
  • tel. 85 745-05-00
 • Podlaski Oddział Regionalny Towarzystwa Pomocy Dzieciom
  • ul Liniarskiego 1a, 15-420 Białystok
  • tel. 85 7424054
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
  • ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok
  • tel. 85 811-28-96 lub 85 654-01-63
  • e-mail: sosw@um.bialystok.pl
 • Anonimowa poradnia internetowa:
  • email: poradnia@dobryrodzic.pl

 

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)

Placówki zajmują się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego bezpłatnie.