logo
  • ul. Kołłątaja 75, Białystok
   ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, Białystok
  • pn-pt: 8.00 - 18.00
   pn-pt: 8.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

Profilaktyka chorób układu krążenia

Program kierowany jest do osób:

 • między 35 a 65 rokiem życia
 • które są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

Na badanie należy się głosić do swojego lekarza rodzinnego lub pielęgniarki

Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego. Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów najczęściej kilka lat. Dlatego też, poddając się badaniu kolonoskopii odpowiednio wcześnie można zapobiec rozwojowi raka.

Trwa właśnie kolejna edycja bezpłatnych badań kolonoskopowych

Program kierowany jest do:

 • wszystkich osób w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny,
 • osób w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Na badanie można zapisać się po wypełnieniu ankiety (jest dostępna w poradni lub można pobrać ją  ze strony internetowej www.pbp.org.pl) Ankieta powinna być podpisana przez lekarza rodzinnego Badania wykonywane są w Pracowni  Endoskopowej Szpitala Miejskiego  przy ul Sienkiewicza 53. W trakcie zapisu na badanie, będą udzielane informacje, jak się do niego przygotować. Zapisy pod nr tel. 85 664 85 18 lub 515 188 068 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30.


Czytaj więcej:

http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/4925719,ul-sienkiewicza-szpital-miejski-trwaja-bezplatne-badania-w-kierunku-wykrywania-raka-jelita-grubego,id,t.html

Program profilaktyki raka szyjki macicyRak szyjki macicy to częsty nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety, rozwijający się w szyjce macicy. Miejscem rozwoju nowotworów szyjki jest przed wszystkim najbardziej zewnętrzna jej część, znajdująca się w pochwie, zwana tarczą części pochwowej szyjki macicy. W skali świata jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem kobiet, po raku piersi. Rocznie zapada na niego około 500 tysięcy kobiet, a umierają 233 tysiące. Szczyt zachorowań przypada na 45.–59. rok życia. Główne czynniki ryzyka to: infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),wiek wczesne rozpoczęcie życia seksualnego ,duża liczba partnerów seksualnych, duża liczba porodów, niski status społeczny i ekonomiczny, palenie papierosów, stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.


Niemal 80% przypadków raka szyjki macicy jest notowanych w krajach trzeciego świata, głównie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Zachodniej. W Polsce rak szyjki macicy jest obecnie szóstym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Polska jest w ogonie krajów europejskich, jeśli chodzi o wyleczalność tej choroby. Niestety, ma to związek z brakiem systematycznych badań profilaktycznych i często zbyt późną diagnozą.

Program skierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Badania przeprowadza się raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka takimi jak zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka – co rok.

Spis gabinetów wykonujących badania w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz więcej informacji

https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/profilaktyczne-programy-zdrowotne/program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/

Program profilaktyki raka piersiRak piersi jest to nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu). Jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14% zgonów z tego powodu. Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mieszkanek krajów wysoko cywilizowanych, takich jak USA, Kanada, Australia czy kraje Europy Zachodniej. Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi: płeć żeńska, wiek, obciążenie genetyczne, czynniki hormonalne, wczesna pierwsza miesiączka, późna menopauza, urodzenie dziecka po 35. roku życia, bezdzietność.

Chorobie nie można zapobiec, ale można ją wcześnie wykryć wykonując mammografię. Im wcześniej wykryty – tym większą masz szansę na wyleczenie.

Badanie mammograficzne to badanie dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które w roku 2012 otrzymały wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy. Na badanie w ramach programu niepotrzebne jest skierowanie. Harmonogram pobytu mammobusów w województwie podlaskim, adresy placówek wykonujących badania oraz więcej informacji :

https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/profilaktyczne-programy-zdrowotne/program-profilaktyki-raka-piersi/

Program badań prenatalnych


Zadaniem badań prenatalnych jest wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych takich jak zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów. Zaleca się głównie kobietom ciężarnym po 35. roku życia, które są pierwszy raz w ciąży albo nie rodziły w okresie 2-5 lat, gdyż wzrasta statystycznie ryzyko wad płodu. Wzrasta średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35. roku życia stanowią 8-10% ogólnej liczby porodów. Możliwość urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3-5%. Dzięki diagnostyce obrazowej część z tych wad jest możliwa do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr).

Do przystąpienia do programu, wymagane jest skierowanie od lekarza-ginekologa prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.


Program kierowany jest do Pan w wieku powyżej 35 roku życia, wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka, stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo, stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.


Wykaz placówek wykonujących badania i więcej informacji:

https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/profilaktyczne-programy-zdrowotne/program-badan-prenatalnych/

Program profilaktyki gruźlicyGruźlica  śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Statystyki śmiertelności  i chorobowości z wykazują mln 1,6 mln zgonów spowodowanych tą chorobą, głównie w krajach Trzeciego Świata. Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu co stanowi 3-8%ludzi zakażonych prątkiem gruźlicy. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe – przeludnione, ciemne, wilgotne mieszkania, a także złe warunki sanitarne. Do czynników wewnętrznych sprzyjających przejściu zakażenia prątkiem w chorobę, należą zakażenie HIV, cukrzyca, krzemica, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek oraz np. stan po transplantacji, leczenie sterydami, leczenie immunosupresyjne, szybka utrata masy ciała.

Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest 24 marca (wyznaczony przez Światowe Zgromadzenie WHO w rocznicę poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882).

Program profilaktyczny gruźlicy kierowany jest do osób które ukończyły 18 rok życia, która dokonała wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, oraz która miała bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub u której stwierdza się przynajmniej jedną z następujących warunków: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

Z programu nie mogą skorzystać osoby:

 • z rozpoznana gruźlicą
 • osoby które w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegały badaniu w ramach profilaktyki gruźlicy


Do Programu Profilaktyki Gruźlicy w ramach zawartej z NFZ umowy, kieruje (na podstawie ankiety) pielęgniarka POZ, u której pacjent złożył deklarację wyboru. Jeśli zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko zachorowania na gruźlicę, po konsultacji z lekarzem POZ osoba zostanie skierowana do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.