logo
  • ul. Kołłątaja 75, Białystok
   ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, Białystok
  • pn-pt: 8.00 - 18.00
   pn-pt: 8.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

Klauzula informacyjna dla pacjentów NZOZ Bacieczki w Białymstoku

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bacieczki” Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk, spółka cywilna z siedzibą przy ul. Hugo Kołłątaja 75 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-774), tel.: (85) 664-01-11, adres e-mail: kontakt@nzozbacieczki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Bacieczki” Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk jest możliwy poprzez adres e-mailowy: rodo.inspektor.bialystok@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bacieczki” Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bacieczki” Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bacieczki” Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.