logo
  • ul. Kołłątaja 75, Białystok
   ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, Białystok
  • pn-pt: 8.00 - 18.00
   pn-pt: 8.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

Teleporada
Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość przy pomocy systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W ramach poz może być udzielana przez lekarza,pielęgniarkę lub położną. W trakcie teleporady pacjent może wyrazić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Teleporady nie udzielamy:

 • przy braku zgody pacjenta lub opiekuna ustawowego
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej w POZ
 • u pacjenta z chorobą przewlekłą ,w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
 • w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej
 • dzieciom do lat 6 poza poradami w trakcie leczenia ,ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta

Teleporada realizowana jest nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu lub w terminie ustalonym z pacjentem. Teleporada jest anulowana gdy mimo podjęcia trzykrotnej próby teleporady w odstępach 5 minut nie udalo się nawiązać kontaktu z pacjentem .

Zgłoszenie potrzeby teleporady:

 • 85 664 01 11
 • 85 667 25 30

Posiadanie Internetowego Konta Pacjenta (https://pacjent.gov.pl) ułatwia uzyskanie e-recepty, e-skierowania.

Przygotowano na podstawie: DZ.U.RP poz.1194 z dn.6.06.2022
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001194